Ett arkiv kring mordet på Olof Palme

Efter Googles uppdatering där samtliga länkar slutade att fungera, skall allt nu vara återställt och åtkomligt igen.

MOP-arkivet ser sig om efter ny förvaltare.

P.g.a. begränsad tid och viss osäkerhet kring juridik uppdateras inte sidan längre.
Nytt initiativ kring dokument från Palmeutredningen diskuteras i Facebookgruppen ”Palmemordet FUP och övriga handlingar” .

Ett kommande alternativ till denna sida är Wikin Palmeutredningen (WPU) som redan nu har mängder med förhör uppladdade.
https://wpu.nu/wiki/Huvudsida

Ett referensarkiv

Syftet med sidan är dels att kunna verka som ett referensarkiv för källhänvisningar, vidare i den mån det går också bidra till intresset kring denna händelse. Konsumera materialet med ”försiktighet”, då det är lätt att få en uppfattning bara av en liten liten pusselbit i detta ”miljon-bitars pussel”. Eller mer rätt; miljoner pussel där det rätta består av 3 bitar. Gärningsman, motiv och teknisk bevisning.

Sidan uppdateras kontinuerligt och tar gärna emot ”nytt” material.

Uppdateringar

2019-12-05 Nu har samtliga förhör på sidan ”Vittnen” försetts med avsnitt- samt löpnummer enligt Palmeutredningsens avsnittsindelning.

2019-11-07 Vi beklagar, men p.g.a. upphovsrättsskäl är tidningsartiklarna bortplockade från MOP-arkivet.

2019-06-07 2 stycken till Granskningskommissionen inskickade PM från Ulf Lingärde 1995. Dnr 95-94 samt Dnr 95-133. Se Protokoll, rapporter och PM

2019-04-22 Ytterligare ett förhör med Lisbet Palme, från 1993-11-03. Tack för bidraget Gunnar Wall. Se Vittnen

2019-03-06 Majoriteten av förhören under Vittnen är OCR-skannade, vilket gör att texten i dessa är sökbar. (Beroende på skiftande bildkvalitet så har inte alla ord ”tolkats” korrekt)
MOP-arkivet tackar en anonym bidragsgivare.

2019-01-09 Jan Olsson och Ulf Åsgårds gärningsmannaprofil från 1994, finns nu under Dokument -> Protokoll, rapporter och PM.
2018-01-19 I detta dokument saknas kapitlet Rekonstruktion s.46-65, men sannolikt består största delen i detta kapitel av den sk. GMP-rekonstruktionen.
Se: Sammanställningar

2018-11-29 Den sk. Norrmalmsutredningen, genomgången i Dan Hörnings podd Palmemordet, finns nu under Dokument -> Protokoll, rapporter och PM.

2018-10-07 MOP-arkivet uppdaterat med ytterligare tidningsartiklar. Sök på datumet 2018-10-07.

Dessvärre dålig bildkvalitet på vissa artiklar.

2018-02-03 3st dokument under Protokoll, Rapporter och PM. Birger Elmérs utfrågning inför Neutralitetspolitikkommissionen, utredningen av polismäns resor till Sydafrika samt diverse dokument kring utredningen av högerextremism inom Stockholmspolisen.

2017-12-27 ”Lingärdes PM” – Datakonsulten Ulf Lingärdes PM, dels Ai318-93 konverterad från fax, kopia på 95-103 till Palmekommissionen(GRK) med de sk. F-koderna namngivna, samt intervju med Marjasin och Granskningskommissionen. Längst ned på sidan Protokoll, Rapporter och PM.

Vittnet taxichauffören Hans Hongelin från Snickarbacken – Birger Jarlsgatan och den man han iakttog som hoppade in i en blå Volkswagen Passat som polisen sedan eftersökte.

”Dekorimamannen” – Olle Alséns intervju/förhör med de ”finska flickorna” Anki och Anneli, den biofilm de såg samt textuellt återgivet förhör med Anneli av  Ingvar Isacsson.

Avsnittet Övriga vittnen under Vittnen.

2017-12-22 Förhöret med Victor Gunnarsson från den 14/3 1986 och förhörsledaren Börje Wingren. Under Victor G.

Tack Tobias Henricsson och podcasten ”Palmemordet”, som också återger hela förhöret i 4 långa avsnitt.

Palmemordet Victor Gunnarsson Del 3

2017-12-13 Förhör med Christer Pettersson samt övriga personer i hans närhet. Ex. Ulf Spinnars och Lars ”Bombmannen” Tingström, totalt ca. 130 förhör. Under Vittnen

2017-12-10 Fyra dokument upplagda under Sammanställningar. Den sk. IM-listan med klockslag och vilka polispatruller som beordrades av SBC och när. Sammanställning av polispatrullernas besättning, personalen på SBC samt utskriften av LAC-inspelningen.

2017-11-11 Stor uppdatering av nya tidningsklipp, från 1967-2013. ”Grupp Barbro”, Stay Behind, 33-åringen, Sydafrika m.m. (Märkta ”Nya”), se Tidningsartiklar.

2017-07-22 Listan med ingripandemeddelandena(IM-listan) för mordnatten, lista över polispatrullerna och deras resp. besättningar samt personalen som arbetade på SBC under mordnatten finns nu under Protokoll, rapporter och PM.

2017-04-28 The Probable Assassin (under Rapporter) – Professor James W Clarkes sekretess-belagda rapport levererad av den danska författaren Paul Smith, vilken han också omtalar i sin bok ”Palmemordet. Historier och gøglebilleder fra en postfaktuel verden” (2017).  / Tack för bidraget Paul!

2017-04-16 Ytterligare en ny sida, Bilder, med länk till bildarkivet.

2017-03-31 Ny sida Protokoll och PM. Samlat ihop den kriminaltekniska och rättsmedicinska redovisningen.

2017-03-30 Påbörjat avsnittet ”Förhör kopplade till spelklubben Oxen” under Vittnesför.

2017-03-29 Påbörjat avsnittet ”Förhör kopplade till Algot Åsell” under Vittnen.

2017-03-18 Adderat några ytterligare länkar i Länkarkivet.

2017-03-14 Samtliga tidningsklipp är nu indexerade i viss omfattning för att göra det enklare att söka.

2017-03-01 GMP:s officiella rekonstruktion av morddagen och mordnatten. Se Sammanställningar

2017-02-21 Signalementsmatriser från mordplatsen resp. Grand är två dokument som samlat vittnenas signalementsuppgifter för en enklare jämförelse och överblick.

Finns det bara EN ”Grandman”? Finns det likheter i signalement mellan ”Grandman” och gärningsmannen på mordplatsen? Se Sammanställningar

2017-02-02 F.d. vittneskartan har kompletterats med, i utredningen och i media, förekommande platser/adresser samt även en del övriga ”företeelser” och har bytt namn till Kartan.

2017-01-22 Förundersökningsmaterialet (under Dokument) är nu uppsorterat i lite mer överskådligt format. En del dubbletter har framkommit etc.

2017-01-08 Stor mängd dokument kring förundersökningen av Christer Pettersson, från protokoll till domen ligger nu under dokument i menyn samt även ljudinspelningar från både tingsrätten och hovrätten under media/ljudklipp.

2016-12-26 Tidningsartiklar: Ett omfattande material från både före och efter mordet. Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.

2016-09-30 MOP-arkivet publiceras. Inspirerad av DaCosta-arkivet. Den ”google-baserade” vittneskartan och länkar till vittnesförhör utgör startskottet.