FUP (CP)

Då Lars Larsson valt att plocka bort FU från sin sida, nationensfiende.se, så fungerar inte länkarna nedan.
Sidan får nu ses som ett register och innehållsförteckning

Stort tack för bidraget, Lars Larsson.

(Huvud-)Protokoll I – Sammanfattade förundersökningsanteckningar och redovisning av förundersökningsåtgärder

Förundersökningen redovisas enligt följande:
Protokoll I (Huvudprotokoll)
– Sammanfattade förundersökningsanteckningar och redovisning av förundersökningsåtgärder
Protokoll II (med bilagor) – Den misstänktes person – förhören
Protokoll III (med bilagor)
– Brottsplatsen och vittnesförhören
Protokoll IV (även V)
– Kriminalteknisk redovisning
Protokoll V
– Ej offentliga förundersökningshandlingar (bl.a. obduktionsprotokollet)

(Huvud-)Protokoll I – Sammanfattade förundersökningsanteckningar och redovisning av förundersökningsåtgärder – 63 sidor
PP847_2396_13_G1_1104_02.pdf

Huvudprotokoll I – Sammanfattade förundersökningsanteckningar och redovisning av förundersökningsåtgärder – 64 sidor (Svartvit)
PP847_2396_13_G1_1096_01.pdf Sid 1- 55


Protokoll II – Den misstänktes person – Förhören m.m.

Del II:1 – Innehåll: Spaningsuppslag angående tips om Christer Pettersson och spelklubben ”Oxen”. Förhör med de personer som Christer Pettersson åberopat som vittnen beträffande sina förehavanden på kvällen den 28 februari 1986.

Del II:2 – Innehåll: Förhör med vittnen som uppehållit sig på spelklubben ”Oxen” under kvällen den 28 februari 1986. Förhör med vittnen angående bl.a. illegal vapenhantering kring spelklubben ”Oxen”.

Del II:3 – Innehåll: Förhör med övriga vittnen

Del II:4 – Innehåll: Div undersökningar, förhör, fotomontage för fotokonfrontationer m.m.

Del II:5 – Innehåll: Förhör med Christer Pettersson

Protokoll II:1 – Den misstänktes person – Förhören m.m. – 280 sidor
PP847_2396_13_G1_1104_03.pdf

Protokoll II:2 – Den misstänktes person – Förhören m.m. – 505 sidor
PP847_2396_13_G1_1101_02.pdf

Protokoll II:3 – Den misstänktes person – Förhören m.m. – 449 sidor
PP847_2396_13_G1_1103_02.pdf

Protokoll II:4 – Den misstänktes person – Förhören m.m. – 96 sidor
PP847_2396_13_G1_1104_04.pdf

Protokoll II:5 – Den misstänktes person – Förhören m.m.  – 347 sidor
PP847_2396_13_G1_1100_01.pdf

Protokoll II – Den misstänktes person – Förhören m.m. II:1 
PP847_2396_13_G1_1091_01.pdf Sid 1-109
PP847_2396_13_G1_1091_02.pdf Sid 110-279

Protokoll II – Den misstänktes person – Förhören m.m. II:2 
PP847_2396_13_G1_1091_03.pdf Sid 280-429
PP847_2396_13_G1_1091_04.pdf Sid 430-600
PP847_2396_13_G1_1091_05.pdf Sid 601-758

Protokoll II – Den misstänktes person – Förhören m.m. II:3
PP847_2396_13_G1_1092_01.pdf Sid 759-911
PP847_2396_13_G1_1092_02.pdf Sid 912-1043
PP847_2396_13_G1_1092_03.pdf Sid 1044-1206

Protokoll II – Den misstänktes person – Förhören m.m. II:4
PP847_2396_13_G1_1092_04.pdf Sid 1207-1276
PP847_2396_13_G1_1092_05.pdf Sid 1277-1300

Protokoll II – Den misstänktes person – Förhören m.m. II:5 (Pettersson)
PP847_2396_13_G1_1093_01.pdf Sid 1301-1436
PP847_2396_13_G1_1093_02.pdf Sid 1437 – 1535
PP847_2396_13_G1_1093_03.pdf Sid 1536-1644


Protokoll III – Brottsplatsen och vittnesförhören

Del III – Innehåll: Gamla Stan-avsnittet. Skiss över promenadväg från bostaden till Gamla Stans tunnelbanestation. Förhör från vittnen runt Gamla Stan.

Del III:1 – Innehåll: Grand-avsnittet. Skiss över biografen Grand. Förhör från vittnen på och utanför Grand.

Del III:2 – Innehåll: Mordplats-avsnittet. Utredningsanteckning angående fotorekonstruktioner samt tidpunkter för rekonstruktionerna m.m. Skiss över brottsplatsen. Förhör med vittnen på och omkring mordplatsen.

Protokoll III – Brottsplatsen och vittnesförhören III (Gamla Stan) – 99 sidor
PP847_2396_13_G1_1101_01.pdf

Protokoll III – Brottplatsen och vittnesförhören III:1 (Grand)- 276 sidor
PP847_2396_13_G1_1103_01.pdf

Protokoll III – Brottplatsen och vittnesförhören III:2  (Mordplatsen) – 624 sidor
PP847_2396_13_G1_1100_02.pdf Sid 1-289
PP847_2396_13_G1_1102_02.pdf Sid 290-622

Protokoll III – Brottsplatsen och vittnesförhören (Gamla Stan)
PP847_2396_13_G1_1093_04.pdf Sid 1 -97

Protokoll III – Brottsplatsen och vittnesförhören III:1 (Grand)
PP847_2396_13_G1_1093_05.pdf Sid 1-124
PP847_2396_13_G1_1093_06.pdf Sid 124-275

Protokoll III – Brottsplatsen och vittnesförhören III:2 (Mordplatsen)
PP847_2396_13_G1_1094_01.pdf Sid 1-98
PP847_2396_13_G1_1094_02.pdf Sid 99-150
PP847_2396_13_G1_1094_03.pdf Sid 151-225
PP847_2396_13_G1_1094_04.pdf Sid 226-289
PP847_2396_13_G1_1095_01.pdf Sid 290-367
PP847_2396_13_G1_1095_02.pdf Sid 368-432
PP847_2396_13_G1_1095_03.pdf Sid 433-500
PP847_2396_13_G1_1095_04.pdf Sid 501-565
PP847_2396_13_G1_1095_05.pdf Sid 566-622


Protokoll IV – Kriminalteknisk redovisning

Den kriminaltekniska undersökningen redovisas i fyra skilda avdelningar med egna separata innehållsförteckningar och sidnumreringar där avdelning:
1. Brottsplatsundersökning.
2. Kriminalkommisarie Vincent Langes kriminaltekniska sammanställning, fakta och slutsatser i mordfallet Olof Palme.
3. Sakkunnigutlåtande från SKL, FBI, BKA och FOA gällande tillvaratagna kulor och kläder m.m.
4. Beslagsprotokoll.

Protokoll IV – Kriminalteknisk redovisning – 215 sidor
PP847_2396_13_G1_1102_01.pdf

Protokoll IV – Kriminalteknisk redovisning
PP847_2396_13_G1_1096_02.pdf Sid 1-20
PP847_2396_13_G1_1096_03.pdf Sid 21-67, SKL Sid 1-21
PP847_2396_13_G1_1096_04.pdf SKL Sid 22-107
PP847_2396_13_G1_1096_05.pdf Foton CP 16sidor


Protokoll V – ***Ej Offentliga förundersökningshandlingar***

Innehåll:
1. Protokoll över rättsmedicinsk obduktion den 1 mars 1986
2. Rättsmedicinskt utlåtande
3. Kompletterande utlåtande med bilagor
4. Myndighetsutlåtande från Bundeskriminalamt (BKA) i Wiesbaden beträffande undersökningar för bestämmande av skottavstånd m.m. (m. fotobilaga)
5. Konfidentiell promemoria beträffande telefonavlyssning (m. bilagor).

Protokoll V – ***Ej Offentliga förundersökningshandlingar*** – 71 sidor
PP847_2396_13_G1_1099_02.pdf
Obduktionsprotokoll, Rättsmedicinskt utlåtande, Kompletterande utlåtande med bilagor, Myndighetsutlåtande från BKA(skottavstånd), Konfidentiell PM telefonavlyssning

PP847_2396_13_G1_1099_03.pdf
(samma som ovan Protokoll V, men 68 sidor)

Protokoll V – ***Ej Offentliga förundersökningshandlingar*** – 68 sidor
PP847_2396_13_G1_1104_01.pdf
(samma som PP847_2396_13_G1_1099_03.pdf ?)

Protokoll V – ***Ej Offentliga förundersökningshandlingar*** – 68 sidor
PP847_2396_13_G1_1104_05.pdf
(samma som PP847_2396_13_G1_1104_01.pdf och PP847_2396_13_G1_1099_03.pdf ?)


Tilläggsprotokoll A – E

Protokoll – Tilläggsprotokoll A – 103 sidor
PP847_2396_13_G1_1097_01.pdf
Diverse förhör från 1988-1989 med Spinnars, Miekkalina, CP etc. Olika spaningsuppslag samt Birgitta Wennerlings konfrontationsförhör, brev och bilder.(färg)

Protokoll – Tilläggsprotokoll B – 75 sidor
PP847_2396_13_G1_1097_02.pdf
Diverse förhör från 1989 med bl.a. Cedergren, Stig Engström(från 1986) samt fotografier(färg)

Protokoll – Tilläggsprotokoll C – 217 sidor
PP847_2396_13_G1_1097_03.pdf Sid 1 – 130
PP847_2396_13_G1_1097_04.pdf Sid 131- 217
Diverse förhör från bl.a. mårten Palme, Skandiaväktarna samt olika spaningsuppslag

Protokoll – Tilläggsprotokoll D – 11 sidor
PP847_2396_13_G1_1097_05.pdf
Förhör med Bengt Erik Wilhelmsson angående iakttagelser på Märsta pendeltågsstation.

Protokoll – Tilläggsprotokoll E – 19 sidor
PP847_2396_13_G1_1097_06.pdf
Förhör med Britta Åsell, Tommy Andersson, Runa Modin om Algots påståenden, samt bilder på Märsta pendeltågsstation + tidningsklipp.

PP847_2396_13_G1_1097_07.pdf
(samma som ovan ”Tilläggsprotokoll E”, men bilderna från Märsta saknas)

Protokoll – Tilläggsprotokoll A – 87 sidor
PP847_2396_13_G1_1105_01.pdf
Diverse förhör från 1988-1989 med Spinnars, Miekkalina, CP etc. samt Birgitta Wennerlings konfrontationsförhör, brev och bilder.(svartvitt)

Protokoll – Tilläggsprotokoll B – 74 sidor
PP847_2396_13_G1_1105_02.pdf
Diverse förhör från 1989 med bl.a. Cedergren, Stig Engström(från 1986) samt fotografier(svartvitt)

Protokoll – Tilläggsprotokoll C – 219 sidor
PP847_2396_13_G1_1105_03.pdf
Diverse förhör från bl.a. mårten Palme, Skandiaväktarna samt olika spaningsuppslag

Protokoll – Tilläggsprotokoll C – 219 sidor
PP847_2396_13_G1_1105_04.pdf
(samma som ovan)

Protokoll – Tilläggsprotokoll D – 11 sidor
PP847_2396_13_G1_1105_05.pdf
Förhör med Bengt Erik Wilhelmsson angående iakttagelser på Märsta pendeltågsstation.

Protokoll – Tilläggsprotokoll E – 17 sidor
PP847_2396_13_G1_1105_06.pdf
Förhör med Britta Åsell, Tommy Andersson, Runa Modin om Algots påståenden, samt bilder på Märsta pendeltågsstation + tidningsklipp.


B 847/88, Avdelning 13, aktbilaga 1-269

B 847/88 avd. 13 akt.bil. 1-44 – 105 sidor
PP847_2396_13_G1_1089_02.pdf
Förhör CP, Häktningsframställan, Utdrag ur kriminalregister(CP)

B 847/88 avd. 13 akt.bil. 45-49 – 121 sidor
PP847_2396_13_G1_1089_03.pdf
Förhör med CP, spaningsuppslag etc.

B 847/88 avd. 13 akt.bil. 50-56 – 123 sidor
PP847_2396_13_G1_1089_04.pdf
Förhör med CP, spaningsuppslag samt förhör/samtal med Lisbet Palme

B 847/88 avd. 13 akt.bil. 56-100 – 131 sidor
PP847_2396_13_G1_1089_05.pdf
Diverse förhör; Najic, Östlund m.fl. Beslagsprotokoll CP.

B 847/88 avd. 13 akt.bil. 101-165 – 145 sidor
PP847_2396_13_G1_1090_02.pdf
Diverse dokument. Radio Stockholm, Stämningsansökan, Rättsmedicinska utlåtandet, Telefonavlyssningsprotokollet(Cedergren), Kallelser till domstolsförhandling m.m.
PP847_2396_13_G1_1090_03.pdf (trasig länk)

B 847/88 avd. 13 akt.bil. 167 + bilagor – 182 sidor
PP847_2396_13_G1_1090_01.pdf
Diverse protokoll

B 847/88 avd. 13 akt.bil. 199-225 – 128 sidor
PP847_2396_13_G1_1090_04.pdf
Diverse dokument, Maskinskrivet brev(CP) till Lars Tingström, Förhörsprotokoll Wilhelmsson, Ersättningar för advokat Liljeros, Tilläggsprotokoll E, Dom

B 847/88 avd. 13 akt.bil. 226-232 förhörsutskrifter –  90 sidor
PP847_2396_13_G1_1098_01.pdf
Vittnesförhör Ulf Spinnars, Kristina Aaraas-Raudas-Virta,  Agneta Adelholt, Sigrid Malm, Anders Roshage, Sergius Zadruzny, Mats Jadin

B 847/88 avd. 13 akt.bil. 233-238 förhörsutskrifter –  88 sidor
PP847_2396_13_G1_1098_02.pdf
Kjell Fernberg, Lennart Pettersson, Ulf Håkansson, Reine Jansson,  Lena Åkerlund, Christina Wallin

B 847/88 avd. 13 akt.bil. 239-243 förhörsutskrifter –  81 sidor
PP847_2396_13_G1_1098_03.pdf
Birgitta Wennerling, Lars-Erik Eriksson, Mårten Palme, Roger Östlund

B 847/88 avd. 13 akt.bil. 244-255 förhörsutskrifter –  151 sidor
PP847_2396_13_G1_1098_04.pdf
Roger Östlund, Peter Olofsson, Pia Engström, Ljubisa Najic, Anders Björkman, Anders Delsborn, Charlotte Liljedahl, Lena Schödin, Ann-Charlotte Holmgren, Anna Hage, Inge Morelius

B 847/88 avd. 13 akt.bil. 256-261 förhörsutskrifter –  90 sidor
PP847_2396_13_G1_1098_05.pdf
Hans Johansson, Jan-Åke Svensson, Algot Åsell, Sakari Pitkänen, Inge Morelius

B 847/88 avd. 13 akt.bil. 262-269 förhörsutskrifter –  100 sidor
PP847_2396_13_G1_1098_06.pdf
Lars-Gunnar Engman, Bengt Wilhelmsson, Jan-Åke Svensson, Jan Andersson, Leif Ljunqvist, Susanne Karlsson, Lars Jeppsson, Stig Enström


Övriga dokument

Tingsrättens dom inkl. bilagor – 46 sidor
PP847_2396_13_A1_163_334.pdf

PP847_2396_13_D1_101_847.pdf
Åklagarens Dagboksanteckningar. Anders Helin, Chefsåklagare. 19 sidor.
Vilka vittnen och när…

Tingsrättens dom inkl. bilagor + Helins dagboksanteckningar – 106 sidor
PP847_2396_13_G1_1089_01.pdf
(innehåller båda dokumenten ovan?)

Förteckning över ljud-, video- och övriga databärare tillhörande B47/88 avdelning 13 –
9 sidor
PP847_2396_13_G1_1089_06.pdf

Tingsrätten, tidningsartiklar från Expressen och Aftonbladet – 72 sidor
PP847_2396_13_G1_1090_05.pdf

Överrättsutslag i utlämnandefrågor + aktbil. 118 kopia – 80 sidor

PP847_2396_13_G1_1099_01.pdf
HD beslut angående utlämnande(Lars Krantz), Hovrättsprotokoll. Aktbilaga 118, Rättsmedicinska utlåtandet, Myndighetsutlåtande(BKA kring skottavstånd m.m.) samt telefonavlyssning av Sigge Cedergren.