Vittnen

Nedan lista över spaningsuppslag, förhör och andra uppgifter av vittnen från Gamla Stan till Grand till Mordplatsen. För tydligare bild av vittnenas placering, se Kartan.

Förhör med Christer Pettersson samt övriga personer i hans närhet.

Därefter finns avsnittet Förhör kopplat till spelklubben Oxen och Förhör kopplade till vittnet Algot Åsell.

Längst ned finns Övriga vittnen


Mordplatsen från Protokoll III – Brottsplatsen och vittnesförhören III:2 

dekorima_small

Ahmed Zahir (860303, 860313 samt Rekonstruktion) E 15-2
Alf Lundin (860428, 861203, 871009, 890216, 890222, 890226 Konfrontation CP) E 4426
Anders Björkman (860301, 860303, 870325, 881218 Konfrontation CP samt Rekonstruktion) E 13

”Björkmans sällskap” (Ej med i FU mot Christer Pettersson)

Kamraterna vid Götabankens bankomat på Sveavägen
Niklas Fröling (860326, 871116) E 13-6
Klas Nyberg (860326, 871112)  E 13-7
Åsa Gustavssson (860326, 871113) E 13-8
Kamraterna som gick bakom Björkmans sällskap
Leif Fredin (860305, 860306, 860327) E 13-9 / EF 9977
Marco Neeser (860326) E 13-5

Anders Delsborn (860301, 860314 samt Rekonstruktion) E 17
Anders Ersson (860305) E 17-9 / E 9979-2
Ann-Charlott Holmgren (860303, 860513 samt Rekonstruktion) E 17-6
Anna Hage (860301, 860303, 860402 + tillägg, 880425 samt Rekonstruktion) E 19
Annika Blomkvist (860302, 860418) E 638-1
Bengt Palm (860302, 860417) E 491
Carina Pettersson (860312, 860315) E 1146-2
Cecilia Anderstedt (880621, 880810) E 20-3
Charlotte Liljedal (860303 samt Rekonstruktion) E 17-4
Christina Vallin (860301, 860305, 860327 samt Rekonstruktion) E 167
Claes Brewitz (860313, 871110, 880701, 890227) E 2263-3 / EDE 9645
Egon Enocksson (860301, 860310 samt Rekonstruktion) E 638
Elisabeth Johansson (860403) E 20-1
Göran Israelsson (860306, 880203) E 17-18 / E 9979-7
Hans Johansson (860304, 860314, 860512, 860513, 860516, 861015 samt rekonstruktion) E 17-7 / E 9979
Helena Lähde (860302, 860314, 860407) E 107-1
Inge Morelius (860301, 860314, 860408, 871112 samt Rekonstruktion) E 107
Jan Andersson (860301 kl.13:30, 860301 kl.21:35, 860408 samt Rekonstruktion) E 17-2 / E 9978-1
Jan Nilsson (860301, 860408, 860412 samt Rekonstruktion) E 21
Jan-Åke Svensson (860303, 860409 samt Rekonstruktion) E 251
Karin Johansson (860301, 860402) E 20
Kerstin Nordström (860309, 860512, 870924) E 2666
Lars Jeppsson (860301, 860304, 860404, 860827 samt Rekonstruktion) E 15
Leif Ljungqvist (860301 kl.12:15, 860301 kl.20:05, 860427, 860507 + Konfrontation 881218 samt bild) E 17-1 / E 9978
Lena Bäsen (860516) E 17-22-A / E 9979-4-B
Lena Schödin (860304, 860408 samt Rekonstruktion) E 17-5
Lisbet Palme (860301, 860308, 860325, 86????, 861216, 860429, 890126 + skiss mordplats) Nytt! Förhör från 931103 T 116 / C 116
Ljubisa Najic (860301 kl.04:51, 860301 kl.13:30, 860310, 860324, 890217, 890220, 890226 samt Konfrontationssvar) E 23
Margareta Ryttestål (860307) E 1096
Martin Wesslén (860301, 861203 , 88124 Konfrontation CP) E 59 / EDE 59 / KD 10682-3
Nicola Fauzzi (860303, 860325, 870228, Rekonstruktion + Konfrontation CP) E 13-1
Per Vallin (860327 + Rekonstruktion) E 167-1
Sirpa Lindgren (860312, 860315) E 1146-1
Stefan Glantz (860305, 860513) E 17-10 / E 9979-3
Stig Engström (860301, 860310, 860311, 860425 + teckning och foton) E 63
Susanne Karlsson (860312, 860329, 860411 + Rekonstruktion) E 1096-2
Susanne Larsson (860314, 860408 + Rekonstruktion) E 107-2
Sven-Erik Rolfart (860302, 860314) E 107-3
Ulrika Rytterstål (860312 + Rekonstruktion) E 1096-1
Yvonne Nieminen (860302, 890413 + Rekonstruktion) E 15-1
Åke Larsson (860405) E 20-2


Skandia

skandia_small

Anna-Lisa Gahn Securitas (860610, komplettering 860611) E 2522-1 / EA 9982-4
Henry Olofsson Securitas (860612, komplettering 860612) E-63-4 / EA 9982-2
Per Häggström Säkerhetsansvarig,  Skandia (860609) E 63 / EA 9982-1
Roland Bergström HR, ansvarig för tidsstämpling tillika passérkort, Skandia (860609) E 63-3 / EA 9982-3 


Grand från Protokoll III – Brottsplatsen och vittnesförhören III:1

grand_small

Anders Hellner (860320) L 860-B
Anna Gagnefjord (860308) L 938-1
Anne-Marie Hellsten (860310) L 843-1
Anneli Korhonen (860301, 860302, 860418 + skiss, 870212, 890419) L 866
Bertil Lantz (Vaktmästare) (860325, 870212, 870220) L 846-6
Birgitta Wennerling (860312, 860320, 860402, 860424, Teckningar) L 860
Björn Rosengren (860306) L 1114
Curt Lidgard (860304, 870330) L 6114
Eva Lindselius (860312, 860404) L 1804-1
Gerd Waldermarsson (860324) L 846-4
Gudrun Wigerstam (871204, 890420) L 7815-1
Gun Tredite (860305, 860306) L 825
Göran Fredricus (Biljettförsäljare) (860321, 860326, 860724) L 846-5
Hubert Falk (860302, 860309, 860429) L 859
Inga Ålenius (890128, 890216 Konfrontation CP) L 854-1
Ingrid Klering (860302, 860424 samt Rekonstruktion) T 9593
Jan Hallgren (870223) L 6782
Jonas Wängestam (860514) L 846-8
Katrin Ekström (860302, 860310) L 827
Kjell-Åke Jansson (860306) L 825-1
Lars Knubb (860303, 860513, 870622 + skiss utanför Grand) L 901
Lars-Erik Ericsson (860301, 860302, 860307, 860305 Teckning, 860306, 860424, 881214 Konfrontation CP) L 14
Malte Eriksson (860311, 860407, 870423) L 1833
Margareta Storhök (860303, 860417, 890404) L 866-1
Margareta Wahlberg (860308) L 820-3
Max Dager (860309, 860421 + skiss utanför Grand) L 1061
Mikael Lindblad (860301) E 22 / EAE 22
Mikael Tåhlin (860312) L 1804
Mikael Åström (860310, 860327, 860414) L 1572
Mårten Palme (860301, 860302, 860307, 860418 Rekonstruktion, 860418, 880817, 881214 Konfrontation CP, Börje Wingrens PM 890313, 890404, 890612) T 2 / KD 10682
Nina Blom (860416) L 1702-1
Peter Olofsson (860301, 860326, 870220, 870922) L 846-3
Pia Engström (860301, 860311, 860317, 860328, 860416, 860424, 880924 samt foton, 890604 från Tingsrätten) L 261
Robert Gustafsson (860317, 860404 textuellt återgivna från Anér) L 261-1
Roger Östlund (860306, 861124, 861125, 861126, 880830, 881023, 881117, 890125, 890215, 890306 + skiss över Oxen, 890408) E 22-1 / EAE 22-2
Susanne Agel (860304, 860310) L 843
Sven Matzols (890420) EAE 22-1-A
Thomas Nyrén (860307, 860308) L 938
Thomas Wennerling (860305, 870330) L 860

Gamla Stan från Protokoll III – Brottsplatsen och vittnesförhören III

gstan_small

Makarna Palmes promenadväg från hemmet till T-banan
Sammanställning T-banetider A 7718-3

Andrea Hellström (860313, 860325) Z 8578-1
Arne Forsén (860312, 860403 tunnelbaneskiss) Z 8500
Bengt Selin (860307, 860320) Z 8363
Elisabeth Kings (860310, 860317, 860318 tunnelbaneskiss) Z 8375
Eva Jagmark (860428) Z 8077-1
Eva Karlsson (860320) Z 8372-2
Felip Balson (860311) Z 8371
Hans Embrink (860309, 860318 tunnelbaneskiss) Z 8386
Helena Myrin (860321, 860408 skiss spärrarna i Gamla Stan) Z 8597-1
Hilly Jacobsson (860401) Z 8452-1
Inger Andersson (860309 2 förhör) E 1597 / EAB 1597
Ingrid Lange (881118) Z 10292-1
Ingrid Söderström (860326 tunnelbaneskiss) Z 8464-2
Irene Andersson (860303, 860304 2 förhör) Z 8111
Jan Westgaard (860303 karta Gamla Stan, 860312) Z 8119
Johan Karlsson (860319, 860320) Z 8372-1
Jörgen Lantz (860304, 860311, 860401) Z 8031
Leila Kangasviri (860308, 860319, 860309) Z 8332
Maria Nilsson (860324) Z 8464-1
Maria Planås (860311, 860407 skiss perrong) Z 8445
Marie-Loise Johansson (860312) Z 8119-1
Mats Bäckström (860303, 860304 skiss perrong, 860310) Z 8047
Mats Hellström (860303) Z 8337
Mats Jadin (860302, 860303, 860315, 890621) Z 8134 / L 829-A
Per Mellberg (860301, 860302 2 förhör, 860303, 860305, 860306,  860307)
Z 8124
Per Örnberg (860310) Z 8869
Sergiusz Zadruzny (860302, 860305, 860307 2 förhör, 860311) Z 8079
Stefan Holm (860304,860404) Z 8193
Stefan Larsson (860302, 860310) Z 8043
Susanne Ardell (860309) Z 8077


Protokoll II – Den misstänktes person – Förhören m.m. 

christer_pettersson_small

Förhören med Christer Pettersson samt personer i hans närhet

Christer Pettersson

860520 KD 10405-A
870423 KD 10405-B
881214 KD 10405-E
881214 Komplettering KD 10405-F
881215 KD 10405-G
881216 KD 10405-H
881222 Fullmakten på Oxen, Skiss Cedergrens bostad, Skiss Oxen KD 10405-I
881230 KD 10405-J
890103 KD 10405-K
890112 Kondoleansboken från Sollentuna centrum KD 10405-L
890120 Petterssons kalender, beslag av tidningslöp etc. KD 10405-M
890208 Skiss över tvättstuga + bilder KD 10405-O
890221 KD 10405-P
890315 KD 10405-Q
890316 Kalender KD 10405-R
890403 KD 10405-S
890403 Slutförhör KD 10405-T
890411 Sammanställning KD 10405-U
890512 KD 10405-X

Personer i Christer Petterssons närhet

Agneta Adelholt 881223 KD 10739
Anders Holmqvist 890104, 890320 KD 10823
Anders Olsson 881214, 881220, 890502 KD 10684
Anders Roshage 890116, 890119, 890429 konfrontation KD 10899
Ann Sandberg 890426 KD 11190
Annikki Widing 881221 KD 10730-2
Arne Stenholm 881222, 881227 KD 10715
Astrid Torén 881202, 881222 KD 10681
Beata Andersson 890110 KD 10860
Birgit Myhrberg 880924, 881218, 881220, 890102 KD 10611
Caroline Rossi 890222 KD 11079
Christina Wilow 890124 KD 11051
Erik Nordström 890104 KD 10808
Erling Ofstad 881227, 890512 KD 10759
Evert Hedberg 881228, 890104, 890122 KD 10690
Gun-Britt Magnusson 890320 KD 11347-2
Göte Forsgren 890306, 890307 KD 11339
Helene Von Heideken 890316 KD 10951
Henrik Savela 890113 KD 10861-2
Håkan Malmgren 881230 KD 10785
Jan Philipsson 890119 KD 10890
Jan Thomas Backlund 881221 KD 10730
Jari Nurminen 890215, 890316 KD 11286
Jonny Farebrink 890102 KD 10786
Jose Artega Hernandez 890103, 890111 KD 10689-1 (Ankn: D 4231)
Kari Lehikonen 870601, 870601 +skrivelse, 890310, 890330, 890404 KD 11345-1
Kimmo Eloranta 890214, 890306 KD 11249
Kristina Aarras Raudasvirta 890112 KD 10894
Lars Karlsson 890104 KD 10706-5
Lars Kjellström 881011, 881012, 881214, 890404 KD 10408-2
Lars Olof Lind 890102 KD 10685-2
Lars Tingström 890316 KD 11394
Lars Wikander 881228 KD 10785-1
Lars-Åke Larsson 860408 +brev, 860411, 890121, 890322 , 890322 via telefon KD 10402-1 / M 4248-1
Leif Wilhelm Berg 881228, 890404, 890405, 890411, 890412 KD 10734-1
Lennart Mauritzon 860314 KB 10393 / E 1929
Lilian Widenlöw 881122, 890420 KD 10597
Margareta Eklund 860414 KC 10399-3 / E 4401-1
Olov Hörker 881207, 881213 KD 10640
P. Fransson 860422 KD 10402-2 / M 4248-2
Pentii Väliaho 890215, 890221 +tillägg KD 10827-1
Per Wallin 890203 KD 11105
Risto Birkstrand 881218, 890512 KD 10698
Rolf Saxen 890113 KD 10861-1
Sigrid Braa 881011 KD 10408-3
Sigrid Malm 881227, 881229, 881230 +tillägg, 890117 KD 10721-1
Sonja Dahlberg 881221, 890102, 890308 KD 10729
Stig Gustavsson 881222, 890116 KD 10737
Stig Järv 890202 KD 11175
Sture Danielsson 860409 KD 10402 / M 4248
Sture Nilsson 861024 KD 10404
Ulf Håkansson 890123 KD 11002 (Ankn: KD 10410, KD 10407-2, KD 10405, KE 10872-1)
Ulf Spinnars 861111, 881121, 881129, 881217, 881218, 881220, 890202, 890216, 890414, 890421 KD 10406 / D 44-1
Ulf Svalén 861015, 880916 KD 10403 / D 44
Waldemar Kozber 890103, 890508 KD 10813
Yvonne Axberg 881005 KD 10409 / D 44-5
Åsa Skellander 890212 KD 11265

Statsrådsberedningen 860416 brev till Lisbet Palme 16-18 KB 10394 / E 1929-4


Förhör kopplade till spelklubben Oxen

Oxen_small

Polisens skiss över lokalen

Agneta Walfridsson (890202, 890314) KB 10478-2
Anette Åberg (881107, 890208, 890309) KA 10525
Annie Fernberg (881102, 890206) KB 10479
Christina Pörhälä (890313) KA 10978
Christine Eklund (890426) KD 11316
Emilia Molander (890208, 890301) KA 10384-2
Eva Hussein (880927, 890208) KA 10391-1 / I 7679-14
Eva Vernblom (890405) KA 10918-2
Georg Brant (890330, 890419) KA 10814-5
Hace Gavgacioglu (880921) KA 10391 / I 7679-15
Harri Sandberg-Miekkalina (880225, 881004, 881123, 881123, 881228, 890426) KC 10400 / I 7725-2
Herbert Gillesäter (890207) KA 10943
Inga Sellman (881128) KB 10393-4
Inge Karlsson (890131, 890215) KA 10975
Jan Lundberg (880912, 890302, 890302, 890306, 890412 + teckning av startpistol) KB 10396 / E 1929
Kaj Strid (890315) KA 10814-2
Kajsa Cedergren (881026, 881103) KB 10478
Kent Lind (890131, 890201, 890410) KA 10918
Kjell Fernberg (870331, 880809, 881130, 890130) KB 10393-5 / E 1929
Kjell Norlin (881007, 881108, 881225, 890204) KD 10407-2 / I 7725-3
Krister Hammargren (890306) KA 10954
Kristina Eriksson (880217, 881003, 881028) KD 10407-1 / I 7725-1
Kujtim Berisa (871029, 871109, 871113, 890225, 890227, 890301, 890316) KA 10383 / I 7679-2
Lars Larsson (871207, 880927, 881115, 890130) KA 10389 / I 7679-11
Lars Schnell (881123) KB 10479-2
Lena Åkerlund (880920, 881028, 881214, 890112, 890115, 890117, 890123, 890309) KB 10397 / I 7679-13
Paul Molander (871029, odaterat, 871103, 880920) KA 10384 / I 7679-3
Peter Molander (871103, 880919, 890228) KA 10385 / I 7679-3
Reinhold Reine Jansson (860407, 870406, 880915, 881129, 881214, 890202, 890215) KB 10393-2 / E 1929-3
Roger Öhman (881125, 890218) KA 10584
Savo Lazik (871207, 890131) KA 10388 / I 7679-10
Sigvard Sigge Cedergren (20 förhör från 860319 – 890404) KB 10393-1 / E 1929-1
Konfidentiellt PM beträffande telefonavlyssningen E 1929 / KE 10416 mot Cedergren inkl. bilagor.
Stanislav Kleimert (890206) KA 10969
Susanne Ollas-Carum (890207) KA 11047
Tahir Berisa (871110, 871203, 890131) KA 10386 / I 7679-7
Zofia Fikas (871104, 880901, 890217) KA 10384-1 / I 7679-5
Åsa Ålund (890217) KA 10922


Förhör kopplade till vittnet Algot Åsell

Algot Åsell är det vittne som påstått sig ha sett Christer Pettersson vid Märsta pendeltågsstation ca. kl.23:30 fredagen den 28/2 och på så sätt ge Christer Pettersson alibi.

Algot Åsell 890612 890627 KD 11596-2
Benny Lundqvist 890616 (Son till Patrik Lundqvist, bekant till Algot) KD 11596-33
Eivor Lundqvist 890613 8906xx (Gift med Patrik Lundqvist som tidigare var Algots arbetsgivare) KD 11596-19
Emmy Olsson 890613 (Emmys man Aron var bekant med Algot) KD 11596-32
Ester Nilsson 890613 (Algots tidigare sambo) KD 11596-11
Gunilla Åsell 890613 (Dotter till Algot) KD 11596-30
Harry Nyström 890610 (Svärson till Ester Nilsson, Algots tidigare sambo) KD 11596-29
Jimmy Lindström 890614 (Vårdare på behandlingshemmet Lilla Viby, där Algot vistats) KD 11596-27
Lars Gunnar Engman 890612 (Förståndare Stadsmissionen i Östersund) KD 11596-20
Lill Andersson 860612 (Dotter till Majvi Linder som tidigare var sambo med Algot) KD 11596-10
Nils Nilsson 890612 (Halvbror med Algot) KD 11596-13
Oskar Söderström 890616 (Bekant med Algot sedan 40-talet) KD 11596-31
Patrik Lundqvist 890613 (Tidigare arbetsgivare och bekant med Algot sedan 70-talet) KD 11596-18
Valborg Nilsson 890613 +samtal (Gift med Algots halvbror Nils) KD 11596-28
Per Gremmel 890609 (Polis Östersund) KD 11596-01
Sakkari Pitkänen 890608 890613 (Journalist på Aftonbladet kontaktad av anonym(Algot)) KD 11596
Sten Jansson 890612 890614 (Väktare i Sollentuna Centrum och sedan länge bekant med Algot) KD 11596-6
Torbjörn Askerup 890615 (Väktare Sollentuna Centrum) KD 11596-25
Gunilla Johnsson 890530 (SJ-anställd, Pendeltågsstationen i Rotebro (vittnar om CP, ej Algot) KD 11347-3
Åke Svelander 890613 (Tågvakt) KD 11596-9

Pressbyrån Märsta stängningstider 890613 KD 11596-15
Hans Dahlqvist 890613 (Chef Pressbyrån Märsta) KD 11596-17
Siv Fredriksson 890613 (Kioskbiträde) KD 11596-16
Kerstin Brask 890615 (Kioskbiträde) KD 11596-26

Restaurang Medusa Märsta 890613 KD 11596-23
Necat Acar 890613 +tillägg(tjänstgöringstid) (Restaurangägare Medusa, Märsta) KD 11596-24

SR programupplysning 890612 (Programupplysning kring Country and Western program under vecka 9, 1986.) KD 11596-14
SR radioutsändning 890621 (Nyhetsutsändningarna kvällen/natten mellan 28/2 – 1/3 -86) KD 11596-14-C
Karin Nordkvist 890618 (Sveriges Radio) KD 11596-14-B


Övriga vittnen

Hans Hongelin

Taxichauffören från korsningen Snickarbacken – Birger Jarlsgatan bevittnar en man ca. kl 23:30 som tar av sig en jacka eller rock och lägger in den i en Volkswagen Passat samtidigt som han tar på sig en annan jacka av nappaskinn. (Från ”Olof Palme är Skjuten! av Hans Holmér, sid 40)

Även Dagens Nyheter 1986-03-05

Polisens jakt efter bilarna (som Hans Holmér nämner i boken, med registeringsnummer LKL 502, LKC 502 och LKC 509)

Anki och Anneli

Avsnittet ”Dekorimamannen”, de två ”finska flickorna” som journalisten Olle Alsén kom i kontakt med vilka vittnar om en man med Walkie-talkie och ”pistol” vid Dekorima en kort tid innan mordet.

Ai 1087-92 (1992-12-14)

Ai 1093-92 (1992-12-15)

Bilaga 1093-92

Annelies polisförhör inför Ingvar Isacsson 26/1 -93 (Från Olle Alsén och textuellt återgiven av Sven Anér)